Anasayfa I Kariyer I Site Haritası I SSS I İletişim

İnka Bilişim Logosu

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
Logo Çözümleri
E- Bülten Üyeliği
 
------------------------------------------------
Microsoft
------------------------------------------------
0216 469 69 00
(pbx)

Logo Unity2

unity2

21. yüzyılın hızla değişen çetin rekabet koşulları; hızlı teslim süreleri, müşteri odaklılık, daha düşük maliyetler ve daha yüksek kalite ihtiyacı yepyeni bir yapılanmayı beraberinde getiriyor. Bu yapıya ayak uydurabilmek için işletmelerin ihtiyaç duyacakları en önemli değer olan “bilgiye hızlı ulaşım”, tedarik zincirindeki tüm işletmelerin senkronize çalışacağı bir kültürü gerektiriyor.

Rekabetin temel gerekliliği olan yüksek kalite ve yüksek performans hedeflerine ulaşmada, bilgi teknolojilerinin sunduğu çözümler işletmelere önemli avantajlar sağlıyor, çeviklik kazandırıyor. LOGO’nun bu kapsamda geliştirdiği ERP yazılımı Unity2, rekabetçi işletmelerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı bir iş yönetim sistemidir. Unity2; Satınalma, üretim ve satış lojistiği özellikleri ve bu temel faaliyetleri destekleyen planlama, finans ve insan kaynakları yönetimiyle şirket içi süreçleri optimize ederken, bir yandan da tedarikçi ve müşterilerle ilişkilerde etkinliği artırmayı sağlıyor.

Unity2 İle Rekabette Bir Adım Öndesiniz…

Unity2 ile, küreselleşen ekonomi doğrultusunda dışa açılan ve uluslararası operasyonlar yürüten firmalar çok dilli, çok dövizli, esnek raporlama yapısına sahip ve uluslararası muhasebe standartlarını destekleyen geniş vizyonlu bir ERP sistemine sahip olmaktadır. Bu global desteğin yanı sıra, LOGO’nun 20 yılı aşkın tecrübesini yansıtan yerel özellikler sayesinde faaliyet gösterilen ana pazarın gerekliliklerine tümüyle yanıt verebilen komple bir çözüm avantajı sunulmaktadır.

Ofisinizi Dünyaya Açın

Günümüzde firmaların faaliyetlerinin sadece kendi ofis sınırları içinde kalması mümkün olmayıp, günlük operasyonlar, bankalar iş ortakları ve başka pek çok kurumla iş birliğini gerektirmektedir. Unity2 bu ihtiyaçlara yönelik olan Unityweb, LogoConnect gibi hızlı ve uygun maliyetli çözümler sunmaktadır. Unityweb; Unity2’nin bir çok özelliğini web üzerine taşımaktadır. Farklı lokasyonlarda faaliyet gösteren dağıtık yapıdaki firmalarda veya uzak erişime ihtiyaç duyulan durumlarda; bilgiye güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşmayı ve etkin veri alışverişini sağlayan bir geliştirme platformudur.

Müşteri Memnuniyeti İçin : Etkin Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri, ürün ve hizmetlerin müşterilerinize ulaşmasındaki tüm faaliyetler ağını kapsamaktadır.
Bu kilit yapısı nedeniyle işletmeler için rekabet avantajının anahtarı durumundadır. Hammadde temininden ürünlerin son kullanıcılara ulaştırılmasına kadar olan tüm lojistik süreçlerin sistematik olarak takip edilebilmesi, verimlilik ve kazanç artışını beraberinde getirmektedir.

Günümüzde bilgi toplumunun dinamiklerinden dolayı tedarik zincirindeki ağlar gitgide karmaşıklaşmakta, dolayısıyla zincirin üyeleri arasında koordinasyonun ve etkin bilgi akışının sağlanmasında teknolojinin önemi artmaktadır.
Bilgi paylaşımı, tedarik zinciri yönetiminde temel unsuru haline geldiği için, tedarik zincirinin üyelerinin ihtiyaç duydukları bilgilere zamanında ulaşabilmeleri kritik önem taşımaktadır.
Unity2, Satınalma, Malzeme yönetimi ve satış-dağıtım süreçlerini tam olarak desteklemektedir.
Müşteri taleplerinin ve maliyetler üzerindeki baskının arttığı günümüzde, Unity2 sunduğu tedarik tedarik zinciri yönetimi ile Pazar payınızı korumanıza ve artırmanıza yardımcı olur.

Üretimde Unity2 Farkı ile Çıtayı Yükseltin…

Üretim sürelerini kısaltmak, maliyetleri azaltmak, kaliteyi yükseltmek, çok çeşitli müşteri taleplerine cevap verebilecek esnekliği kazanmak… Şirketlerin varlıklarını sürdürebilmek için yoğun çaba harcadıkları günümüz ekonomisinde ayakta kalmak için tüm bu hedeflerin aşılması gerekiyor.

Unity2 Üretim Yönetiminin planlama ve lojistik fonksiyonları; sipariş üzerine ve seri üretim sistemlerinde, üretim sisteminizden istenen etkinlik ve verimliliği gerçekleştirmenizi sağlar. Unity2 Planlama Yönetimi ile işletmenizin tedarik güvenirliğini artırarak, kaynak kullanım ve stok tutma maliyetlerini düşürebilirsiniz.

En Az Maliyetle En Fazla Ekonomik Değeri Üretin

Unity2 Üretim Kontrol, en kaliteli malı en düşük fiyata üretmenin yanısıra, son kullanıcıya zamanında ulaşma ve Pazar payınızı büyük gibi tüm temel hedeflerinizi gerçekleştirmek için benzersiz bir araçtır. Lojistik yönetimi sayesinde planlama için doğru girdiler oluşturarak sapmaları önleyebilir, dolayısıyla müşterilerinize verdiğiniz tüm taahhütleri yerine getirerek güvenilirliğinizi artırırsınız.

Mali Verilerinizle Bugünü ve Geleceği Yönetin

Günümüzde finans ve yönetimi en önemli konuların başında gelmektedir. Başarı bir finansal yönetim ile şirketler yatırım ve kredilerini daha etkin bir biçimde yönetebilir, bunun yanısıra gelirlerini en üst düzeye çıkarıp sermaye maliyetlerini en aza indirebilirler.

Firmanıza Ait Tüm Kayıtlar Güvence Altında

Unity2 Mail Konsolidasyon özelliği ile grup şirketlerimizin aktif ,borç, özkaynak,gelir ve giderlerini bir araya getirebilir; gelir ve karlar ile gider ve zararlarını bir bütün olarak gösterebilirsiniz.Böylece ayrı tüzel kişiliklere sahip işletmelerinizin aktif,pasif,gelir ve giderleri ile gayri nakdi yükümlülüklerini tek bir ortaklığa aitmiş gibi göstererek, topluluğun bir bütün olarak finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında tasarruf sahiplerine,yatırımcılara,denetim mercilerine ve ilgili diğer kişilere bilgi verebilirsiniz.

Yalnızca Bugünü Değil Geleceği de Bilimsel Yöntemlerle Bütçeleyin

Bütçe ve İstatistiki Tahminleme modülü sadece bir bütçe hazırlama ve raporlama aracı olmanın ötesinde, esnek kullanım özellikleri ile işletmelerin kendi yapılarına uygun bütçe mimarisini oluşturmalarını sağlar.

Sabit Kıymetlerinizin En Doğru Yöntemle Değerlensin

Unity 2 Duran Varlık Yönetimi Unity 2 Duran Varlık Yönetimi Firmaların sabit kıymetlerinin satın almadan elden çıkarmaya dek tüm yönetim işlevlerinin otomasyonunu sağlar. Böylelikle satınalma, satış, ödeme ve tahsilat işlemleri entegre bir yapı içerisinde yönetilebilir.

Dış Ticaretle Yerelden Globale

Unity 2 Dış Ticaret modülü ile dış ticaret işlemlerinizi tek bir kaynaktan takip ederek planlayabilir; etkin, verimli ve kanunun gerektirdiği yükümlülüklere uygun olarak izleyebilirsiniz.

Unity2 Araçları ile İş Yükünüzü Azaltın, Kontrolü Artırın

Unity2 Sizlere günlük operasyonel işleriniz sırasında zamanında tasarruf edebileceğiniz, takip ve kontrol yükünüzü azaltarak hataları minimize edebileceğiniz pek çok araç sunmaktadır.

................................
© 2010 İNKA BİLİŞİM
Her Hakkı Saklıdır.